Geld geven

Met uw steun aan de Nederlandse Oogonderzoek Stichting kan wetenschappelijk onderzoek worden uitgevoerd, en draagt u bij aan een toekomst waarin behandeling en genezing van oogaandoeningen mogelijk is.

U kunt ons steunen middels:

Eenmalige schenkingen

De Nederlandse Oogonderzoek Stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt voor u in dat uw schenking volledig ten goede komt aan de projecten van de Nederlandse Oogonderzoek Stichting.

Lees meer...

Periodieke schenkingen

Fiscaal gezien kan het gunstiger zijn om periodiek te schenken in de vorm van een lijfrente. Periodieke schenkingen zijn fiscaal volledig aftrekbaar.

Lees meer...

Legaat

U kunt door middel van een notariële akte een legaat aan de Nederlandse Oogonderzoek Stichting toekennen of de stichting anderszins in uw nalatenschap betrekken.

Lees meer...

Fonds op naam

Een fonds op naam laat zich het beste omschrijven als een goed doel binnen een goed doel. De regels van het fonds worden in overleg met de stichting vastgesteld. De oprichters bepalen zelf naar welk deelgebied de steun gaat.

Lees meer...

Steunen als bedrijf

Ook bedrijven zijn van harte welkom als donateur van de Nederlandse Oogonderzoek Stichting. Er zijn veel aantrekkelijke mogelijkheden.

Lees meer...

Ga naar het formulier en steun ons!