Eenmalige schenkingen

Giften zijn fiscaal voor u aftrekbaar voor zover zij geschonken worden aan door de Belastingdienst erkende instellingen die het algemeen nut beogen. Dit zijn in het algemeen levensbeschouwelijke, liefdadigheids-, culturele of politieke instellingen. Deze instellingen verkrijgen de zgn. ANBI-status. De Nederlandse Oogonderzoek Stichting is een ANBI-instelling.

Zowel de jaarlijkse betalingen van vaste donateurs als de eenmalige giften komen in aanmerking voor deze regeling van de fiscus.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.belastingdienst.nl of neem contact met ons op via het contactformulier.

Via het donatieformulier kunt u uw gift overmaken aan de Nederlandse Oogonderzoek Stichting. Uw gift is van harte welkom.