Legaat

U kunt door middel van een notariële akte een legaat aan de Nederlandse Oogonderzoek Stichting toekennen of de stichting anderszins in uw nalatenschap betrekken. Deze zaken dienen altijd bij notariële akte geregeld te worden.

Wij maken u erop attent dat het doen van schenkingen tijdens leven voor u en uw erfgenamen om belastingtechnische redenen efficiënter is dan het verlenen van een legaat.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.notaris.nl of neem contact met ons op via het contactformulier.