Periodieke schenkingen

Fiscaal gezien kan het gunstiger zijn om periodiek te schenken in de vorm van een lijfrente. U schenkt aan de Nederlandse Oogonderzoek Stichting gedurende (ten minste) vijf jaar ieder jaar hetzelfde bedrag. Periodieke schenkingen zijn fiscaal volledig aftrekbaar. Er wordt hierbij géén beperkende onder- of bovengrens aan het bedrag gesteld.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar www.belastingdienst.nl of neem contact met ons op via het contactformulier.