Nederlandse Oogonderzoek Stichting

Heel veel mensen worden vroeger of later getroffen door een oogaandoening. In Nederland kunnen de meeste aandoeningen behandeld worden maar helaas niet allemaal. Er zijn nog steeds oogaandoeningen waarvoor nog geen behandelingen beschikbaar zijn. Alleen al in Nederland betekent dit dat circa 500.000 mensen met zeer ernstige slechtziendheid of blindheid te maken krijgen. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om inzicht te verkrijgen in de oorzaken van deze aandoeningen. Op grond daarvan kunnen behandelmethoden ontwikkeld worden. Op die manier worden deze mensen een kans geboden op genezing en verbetering van het dagelijks leven.

Wereldwijd kunnen de meeste mensen met een oogaandoening, waarvoor een behandeling beschikbaar is, niet betalen. Daarnaast vormt, net als in Nederland, het ontbreken van financiering voor oogonderzoek een belemmering om inzicht te verkrijgen in de oorzaken van ernstige oogaandoeningen waarvoor nog geen behandeling beschikbaar is.

Doneren

De Nederlandse Oogonderzoek Stichting is afhankelijk van de bijdragen van particulieren en bedrijven. U kunt met uw steun aan de Nederlandse Oogonderzoek Stichting een bijdrage leveren aan toegepast wetenschappelijk oogonderzoek. Oogonderzoek dat inzicht verschaft in de oorzaken van oogaandoeningen, en daarmee perspectief op behandeling en genezing. Momenteel zijn er drie door de Nederlandse Oogonderzoek Stichting gesteunde projecten in volle gang.