Behandelingsmethoden LMD

Behandeling met intravitreale injecties

Het introduceren van vaatgroeiremmende medicijnen in de oogheelkunde is een revolutionaire stap in de behandeling van natte maculadegeneratie. Het gaat daarbij om de medicijnen: Avastin, Lucentis® en Eylea. Van deze middelen is in grote studies bewezen dat zij effectief zijn. Bij een fors gedeelte van de patiënten verbetert de gezichtsscherpte na de behandeling, terwijl bij het merendeel van de patiënten een stabilisatie bereikt kan worden. Helaas verslechtert ongeveer 10% van de patiënten ondanks de behandeling. Het geneesmiddel wordt door een injectie in de oogbol toegediend. Het oog wordt hiervoor eerst met oogdruppels verdoofd. Na het inzetten van een ooglidhouder en ontsmetten met jodium wordt er een zeer kleine hoeveelheid geneesmiddel achter de lens in het oog gespoten. Daarna wordt de ooglidhouder verwijderd en antibiotische zalf aangebracht. De hele procedure duurt circa tien minuten en de prik is doorgaans niet pijnlijk.

Bij Avastin en Lucentis krijgt de patiënt in den regel 3 tot 6 behandelingen met tussenliggende perioden van 4 weken. Vier weken na de derde behandeling volgt er een uitvoerige controle bij de oogarts. Daarbij zal beoordeeld worden of de drie behandelingen afdoende waren, of dat nog verdere behandeling(en) moeten volgen.

Voor meer informatie over behandelingsmethoden, nazorg en controle wordt verwezen naar www.oogartsen.nl. Tevens treft u informatie aan op de websites van ziekenhuizen en zelfstandige klinieken.

Laserbehandeling (PDT-behandeling)

Als de vaatnieuwvorming zich naast de fovea (het centrum van de macula) bevindt dan is een laserbehandeling een optie. Met deze behandeling wordt de vaatnieuwvorming met een laserstraal kapot gemaakt. Dit levert echter een litteken op. Als de vaatnieuwvorming onder de fovea zit, is een laserbehandeling geen goede optie. Er zou dan immers een litteken in de fovea ontstaan waardoor de patiënt direct een stuk slechter ziet. In dat geval zal de oogarts een injectie met vaatgroeiremmers overwegen.

Als de vaatnieuwvorming zich naast de fovea (het centrum van de macula) bevindt dan is een laserbehandeling een optie. Met deze behandeling wordt de vaatnieuwvorming met een laserstraal kapot gemaakt.

Bij de Photo Dynamische Therapie (PDT)-behandeling wordt er een kleurstof (Visudyne®) via een infuus in de arm gespoten, die zich in de zieke vaten van het oog onder het netvlies verzamelt. Met een speciaal op de kleurstof afgestemd licht met een lage intensiteit wordt er een voor dit gebied begrensde reactie teweeggebracht die ervoor zorgt dat de nieuwe en woekerende cellen vernietigd worden. Voor aanvang van de behandeling worden eerst de pupillen wijder gemaakt met behulp van oogdruppels. Hierdoor gaat u wazig zien, gedurende enkele uren. De tijdsduur van de toediening bedraagt 10 minuten en na 15 minuten wordt u behandeld. De behandeling zelf duurt 83 seconden.

Voor meer informatie over behandelingsmethoden, nazorg en controle wordt verwezen naar www.oogartsen.nl. Tevens treft u informatie aan op de websites van ziekenhuizen en zelfstandige klinieken.