Ondersteuning en onderzoek in de derde wereld

Wereldwijd kunnen de meeste mensen met een oogaandoening, waarvoor een behandeling beschikbaar is, niet betalen. Daarnaast vormt het ontbreken van financiering voor oogonderzoek een grote belemmering om inzicht te verkrijgen in de oorzaken van ernstige oogaandoeningen waarvoor nog geen behandeling beschikbaar is.

De Nederlandse Oogonderzoek Stichting wil samen met donateurs gericht een project in de Derde Wereld aanpakken.
Het huidige project richt zich op ondersteuning van het Suraj Eye Institute in Nagpur, India.

Werkzaamheden en onderzoek van het Suraj Eye Institute, Nagpur (India)

The Suraj Eye Institute verzorgt kwalitatief hoogwaardige oogzorg in de stad Nagpur en omringende districten. Op jaarbasis komen er meer dan 50.000 patiënten naar de spreekuren. Daarnaast worden er jaarlijks 3.500 operaties uitgevoerd; de meeste daarvan betreffen cataractoperaties en lensimplantaties.
Ook worden er operaties verricht op het gebied van netvlies loslatingen, glasvocht aandoeningen, trauma, glaucoom, oogleden en kinderoogheelkunde.

Alle oogartsen die verbonden zijn aan de oogkliniek, zien een brede groep patiënten. Zij zien zowel particuliere patiënten en zij zetten hun kennis en vaardigheden in ten behoeve van oogheelkundige hulpverlening in de gemeenschap. Dit betekent dat patiënten die een operatie en behandeling nodig hebben, en die daar zelf niet voor kunnen betalen, naar het ziekenhuis gebracht worden en deze operatie en behandeling krijgen. Het betekent ook dat de oogkliniek, door oogartsen geleide, hulpverleningsprogramma’s in dorpsgemeenschappen op het platteland opzet. Dit gebeurt in samenwerking met de overheid.

Het Suraj Eye Institute wordt geleid door Dr. Vinay Nangia, geboren in Nagpur. Na zijn opleiding tot oogarts, behaalde hij het ‘Fellowship of Royal College of Surgeons’ in Groot Brittanië, aan de universiteiten van Manchester University en Aberdeen. Hij vervolgde die carrière met een fellowship aan de universiteit van Boston, USA. Daarna keerde dr. Nangia terug naar Nagpur om het Suraj Eye Institute op te zetten. In 2002 werd het Surai Eye Insitute geopend.

Voor meer informatie over het Suraj Eye Institute, zie www.surajeyeinstitute.in.

Voorkomende oogaandoeningen

Het Suraj Eye Institute bevindt zich in Nagpur. Nagpur heeft ruim 4.6 miljoen inwoners. In de leeftijdsgroep van 40 jaar en ouder bevinden zich 930.000 mensen; daarvan hebben 25.000 mensen een ernstig visuele beperking of zijn blind.

Lees meer...

Naar de toekomst toe

De Nederlandse Oogonderzoek Stichting wil het Suraj Eye Institute, met uw steun, helpen bij de gezondheidsprojecten.

Lees meer...