Ondersteuning en onderzoek in de derde wereld

Voorkomende oogaandoeningen

Het Suraj Eye Institute bevindt zich in Nagpur, zie kaartje. De stad Nagpur ligt in de deelstaat Maharashtra, centraal in India. Zowel in de stad Nagpur als in de gebieden daaromheen bevinden zich veel dorpen en gebieden die achtergesteld zijn op het gebied van onder andere gezondheidszorg.

Nagpur heeft ruim 4.6 miljoen inwoners. In de leeftijdsgroep van 40 jaar en ouder bevinden zich 930.000 mensen; daarvan hebben 25.000 mensen een ernstig visuele beperking of zijn blind.

Cataract, ofwel staar, is in India de belangrijkste oorzaak van slechtziendheid en blindheid. In heel India zou het gaan om meer dan 8 miljoen mensen die blind worden tengevolge van cataract.
Er is een enorm grote behoefte en noodzaak om dit hoge niveau van blindheid te verminderen en om te werken aan het voorkomen van blindheid. De meeste mensen die blind raken door cataract, wonen en werken op het platteland en in de sloppenwijken van de grote steden.

Zoals aangegeven zijn er 25.000 mensen in Nagpur, die kampen met ernstige slechtziendheid of blindheid. Van deze groep is 75% blind als het gevolg van staar (cataract). Andere oogaandoeningen die slechtziendheid en blindheid veroorzaken zijn glaucoom, netvliesaandoeningen en complicaties van staar.

The Suraj Eye Institute heeft haar werkveld in Nagpur en omringende districten. Zie kaartje. In het totale verzorgingsgebied wonen ruim 24 miljoen mensen. In de tabel is een uitsplitsing opgenomen per district. In de leeftijdsgroep van 40 jaar en ouder bevinden zich bijna 5 miljoen mensen. Van deze groep hebben 90.000 mensen dringend een staaroperatie nodig.
Samengevat betekent dit dat in de stad Nagpur 17.500 mensen een staaroperatie nodig hebben en in de gebieden waar het Suraj Eye Institute ook wil opereren, nog eens 90.000 mensen.

De problemen met cataract zijn alles bepalend in deze regio. De schattingen van mensen met cataract zijn voorzichtig. Op dit moment heeft slechts 3 tot 5% van de bevolking op het platteland een zorgverzekering.

Projectgebieden

Maharashtra

Population

Male

Female

Nagpur

4653171

2388558

2264613

Bhandara

1198810

604371

594439

Gondia

1322331

662524

659807

Chandrapur

2194262

1120316

1073946

Wardha

1296157

665925

630232

Amravati

2887826

1482845

1404981

Yavatmal

2775457

1425593

1349864

Gadchiroli

1071795

542813

528982

Total

17399809

8892945

8506864

Madhya Pradesh

Population

Male

Female

Seoni

1378876

694916

683960

Chhindwara

2090306

1063302

1027004

Balaghat

1701156

841794

859362

Baitul

1575247

799721

775526

Total

6745585

3399733

3345852