Over ons

Doelen

De Nederlandse Oogonderzoek Stichting is opgericht in 2004. Het doel is het ondersteunen van wetenschappelijk oogonderzoek in de meest uitgebreide zin van het woord.

Wetenschappelijk onderzoek moet inzicht verschaffen in de oorzaken van ernstige oogaandoeningen. Oogaandoeningen die naast ernstige slechtziendheid of blindheid, veel beperkingen in het dagelijks leven met zich mee brengen.

De Nederlandse Oogonderzoek Stichting heeft tevens tot doel om de vergaarde kennis en inzicht te verspreiden; via onder meer de website, publicaties, congressen en patiëntgroep gerichte bijeenkomsten. 

De Nederlandse Oogonderzoek Stichting werkt nauw samen met andere organisaties die een duidelijke relatie hebben met haar doelstellingen en onderzoeksvelden. 

Om toegepast wetenschappelijk oogonderzoek structureel te ondersteunen, houdt de Nederlandse Oogonderzoek Stichting zich bezig met de werving van donateurs.

Mensen achter de stichting

De mensen achter de Nederlandse Oogonderzoek Stichting leveren een vrijwillige bijdrage. Door de kosten van de stichting zo laag mogelijk te houden, kunnen de donaties optimaal ten goede komen aan het oogonderzoek.

Aan het hoofd van de Nederlandse Oogonderzoek Stichting staat het bestuur. Het bestuur van de Nederlandse Oogonderzoek Stichting bepaalt het beleid, beoordeelt jaarplannen en onderzoeksaanvragen, neemt het voortouw bij fondsenwerving, stelt financiële richtlijnen vast en draagt eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.

Voorzitter
Monique Huisman

Vice voorzitter/secretaris
Herman van Ojen

Penningmeester
Vacant. Monique Huisman a.i.

Bestuursleden
Paul Oosterwijk

Mariëtte Simonis

Peter Verhallen

Jaarverslagen

De meest recente jaarverslagen treft u hier aan.