Privacy statement

Persoonsgegevens

De Nederlandse Oogonderzoek Stichting spant zich optimaal in om er voor te zorgen dat er op zodanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zo veel mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. Door middel van het gebruik van donatie-en contactformulieren is het mogelijk om te doneren aan de Nederlandse Oogonderzoek Stichting, informatie op te vragen, suggesties en opmerkingen door te geven en u aan te melden voor de nieuwsbrief. Hiervoor wordt u verzocht uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres aan ons door te geven. De Nederlandse Oogonderzoek Stichting legt deze gegevens vast in haar administratie. De Nederlandse Oogonderzoek Stichting verzamelt en beheert deze gegevens om:

contact met u op te kunnen nemen voor een afspraak (indien door u gewenst)

  • u de gewenste informatie toe te kunnen zenden
  • u in de toekomst op de hoogte te kunnen houden van nieuwe ontwikkelingen.

Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij de Nederlandse Oogonderzoek Stichting daartoe op grond van de wet verplicht is. Uw gegevens zullen worden bewaard totdat u zich bij ons afmeldt.

De Nederlandse Oogonderzoek Stichting verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers over het bezoek en gebruik van deze website. Dit betreft informatie zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina's en sub-pagina's eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. De Nederlandse Oogonderzoek Stichting gebruikt deze informatie om haar dienstverlening verder te optimaliseren en website te verbeteren. Zoals eerder aangegeven, de Nederlandse Oogonderzoek Stichting houdt geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam, e-mail adres of dergelijke), tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.

Dit privacy statement is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen ten gevolge van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering. Controleert u daarom deze webpagina van tijd tot tijd of er veranderingen zijn opgetreden.

Als u vragen heeft over dit privacy statement, neemt u dan contact met ons op via deze website. Zie contactformulier.